Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/klein-verlet/

Pagina afdrukken

Klein verlet

Bij bepaalde familiale of burgerlijke verplichtingen heeft de werknemer recht om afwezig te zijn op het werk met behoud van loon. De omstandigheden waarin klein verlet kan ingezet worden, zijn wettelijk vastgelegd.

Let wel: Klein verlet is werkverlet. Als men werkonbekwaam is of in vakantie tijdens de periode die recht zou geven op klein verlet, dan vervalt het recht op klein verlet.

Wie heeft er recht op hoeveel dagen?

Het recht op klein verlet hangt nauw samen met de specifieke situatie waarin men zich bevindt. In de Codex staan al deze specifieke situaties opgelijst. Echter, je vindt ook meer informatie door hier te klikken.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Hoe kunnen deze dagen klein verlet aangevraagd worden?

Havenarbeiders moeten dit aanvragen bij Cepa.

Hoe gebeurt de betaling?

Voor losse havenarbeiders: men ontvangt een vergoeding via de uitbetalingsinstelling. De vergoeding bestaat uit een werkloosheidsuitkering aangevuld met een bijpassing uit het Fonds voor Bestaanszekerheid. De totale vergoeding stemt overeen met het feestdagloon op de betrokken dag.

Voor havenarbeiders in vast dienstverband: men ontvangt hiervoor een vergoeding via Cepa (na de wekelijkse verloning). De vergoeding stemt overeen met het feestdagloon op de betrokken dag.