Pagina URL: https://www.cepa.be/werkgevers/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/educatief-verlof/

Pagina afdrukken

Educatief verlof

Als een werknemer bepaalde opleidingen wenst te volgen, kan hij mogelijk aanspraak maken op betaald educatief verlof (BEV). Dit recht stelt hem in staat bepaalde opleidingen te volgen met behoud van loon (weliswaar begrensd), betaald op het normale tijdstip.

Voltijdse werknemers hebben hier sowieso recht op, maar ook bepaalde deeltijdse werknemers kunnen hierop beroep doen. Een werknemer heeft recht op betaald educatief verlof voor een erkende opleiding die minimum 32 uur per schooljaar omvat.

Meer informatie over de voorwaarden voor en het aantal dagen educatief verlof, vindt u hier.

Wat moeten werknemers doen als ze educatief verlof willen aanvragen?

Ze moeten hiervoor een dossier samenstellen met een aantal bewijsstukken en dit aan Cepa bezorgen. Wil je hierover meer concrete informatie, klik dan hier.

Losse havenarbeiders moeten zich ook aanbieden bij Cepa met hun werkboek. Ze moeten dit doen vóór de aanwervingszitting van de dag waarop men betaald educatief verlof wil nemen.

Vaste havenarbeiders nemen betaald educatief verlof op in overleg met hun werkgever. Bij akkoord geeft u, de werkgever, deze dagen BEV door aan Cepa. Een andere mogelijkheid is dat je een schriftelijke toestemming voor de vakantiedagen overhandigt (met handtekening en stempel van de firma) aan de werknemer. Die geeft de werknemer vervolgens zelf af aan de loketten van Cepa.

Hoe gebeurt de betaling?

Havenarbeiders ontvangen hiervoor een vergoeding via Cepa (na de wekelijkse verloning). Deze vergoeding is wettelijk bepaald. Meer informatie  vind je door hier te klikken.