Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/extralegale-voordelen/aanvullend-pensioen/

Pagina afdrukken

Aanvullend pensioen

Wie heeft recht op aanvullend pensioen?

Alle havenarbeiders, logistieke werknemers en de vaklui krijgen na hun pensionering een aanvullend pensioen bovenop het wettelijke pensioen. Dit wordt geregeld via een groepsverzekering bij AXA Belgium.

Werknemers hebben automatisch recht op dit aanvullend pensioen. Dat betekent dat Cepa je meteen op dit systeem aansluit vanaf de indiensttreding.

Welke voordelen biedt dit systeem?

Je pensioen kan uit meerdere bronnen afkomstig zijn. Sowieso heb je recht op een wettelijk pensioen op basis van de loopbaan die je doorlopen hebt. Meer informatie over de wettelijke pensioenregeling kan je terugvinden op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Maar dit wettelijk pensioen kan je aanvullen op twee manieren:

  1. Je kan zelf aan pensioensparen doen of je kan een eigen levensverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij.
  2. Dit kan ook via je werkgever als die voor jou aan pensioensparen doet (via een groepsverzekering of pensioenfonds van je werkgever).

Cepa doet in opdracht van haar leden, de werkgevers, aan pensioensparen voor de havenarbeiders. De werkgevers betalen dus extra bijdragen voor een aanvullend pensioen voor de havenarbeiders.

Dit aanvullend pensioen kan je zien als een extra verloning die je pas in de toekomst zal krijgen. Elke maand betaalt je werkgever daarvoor een bepaald bedrag extra uit. Op de dag van je pensionering heb je dan recht op het opgespaarde extra bedrag.

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

Om het aanvullend pensioen voor havenarbeiders te berekenen, nemen we als basis het aantal dienstjaren als havenarbeider (voor de dienstjaren vóór 2005) en/of het loon (voor de dienstjaren vanaf 1 januari 2005). Op het moment van je pensionering kan je kiezen hoe je het aanvullend pensioen wil uitbetaald krijgen:

  • Rentebetaling per kwartaal: om de drie maanden ontvang je een uitbetaling op je bankrekening.
  • Een éénmalige kapitaaluitbetaling: bij pensionering.

Daarbovenop heb je een overlijdensdekking. Deze verzekering dekt een overlijden dat gebeurt vóór je effectief met pensioen gaat. De overlijdensdekking laat toe een deel van het verworven pensioenkapitaal (sinds 1 januari 2005), bij overlijden voor de effectieve pensionering, uit te betalen aan de erfgenaam of een begunstigde die jij zelf kiest. Als je zelf je begunstigde kiest, klik dan hier voor meer informatie. Bij pensionering moet je dit zo snel mogelijk doorgeven aan je havenvakbond.

Klik hier voor meer algemene uitleg over het aanvullend pensioen.