Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/extralegale-voordelen/verplaatsingsvergoeding/

Pagina afdrukken

Verplaatsingsvergoeding

Alle havenarbeiders, logistieke werknemers en de vaklui hebben recht op een vergoeding voor de verplaatsingen die ze maken in het kader van hun beroep.

Terugbetaling van het gebruik van een eigen vervoermiddel

Sowieso krijg je de werkgeverstussenkomst voor verplaatsingskosten met een eigen vervoermiddel, de zogenaamde vergoeding “eigen vervoer”.

Hoe wordt deze vergoeding bepaald? In het algemeen hangt de vergoeding af van waar je woont en van hoeveel dagen je gewerkt hebt. Deze berekening werd vastgelegd in de Codex.

Hoe verloopt de terugbetaling? Deze vergoeding wordt automatisch door Cepa berekend en betaald met het loon.

Let op: Voor vaste havenarbeiders en vaklui kijkt Cepa naar het aantal gewerkte dagen en de gemeente waarin je woont. Voor losse havenarbeiders kijkt Cepa naar het aantal gestempelde en gewerkte dagen en de gemeente waarin je woont. Voor logistieke werknemers (uitgezonderd fruitsorteerders) kijkt Cepa naar de gewerkte dagen en specifiek naar het aantal effectieve kilometers (= afstand tussen woonplaats en plaats van tewerkstelling).

Terugbetaling van openbaar vervoer

Als je met het openbaar vervoer naar het werk komt, krijg je een vergoeding voor het kopen van een abonnement.

Hoe wordt deze vergoeding bepaald? Meer bepaald zal Cepa bovenop de vergoeding “eigen vervoer” bijpassen tot 75% van de prijs van het abonnement.

Hoe verloopt de terugbetaling? Je legt je abonnement voor aan Cepa. Daarna past Cepa het verschil bij. Dit wordt samen met het loon betaald.

Fietsvergoeding

Als je geen gebruik maakt van het openbaar vervoer of van een eigen vervoermiddel, kan je aanspraak maken op een fietsvergoeding. De fietsvergoeding is een vergoeding die werkgevers uitbetalen aan werknemers die met de fiets van en naar het werk komen.  Let wel: Deze fietsvergoeding is enkel geldig voor logistieke werknemers en de vaklui.

Hoe wordt deze vergoeding bepaald? Sinds 1 september 2017 bedraagt deze vergoeding € 0,23 per kilometer. Deze vergoeding wordt niet belast.

Hoe verloopt de terugbetaling? Om een fietsvergoeding aan te vragen, moet je bij Cepa langskomen om een verklaring op eer in te vullen en te ondertekenen. Let wel: Deze aanvraag geldt voor een minimale duur van zes maanden. Als je niet langer met de fiets naar het werk komt, moet je dit onmiddellijk melden aan Cepa of aan je werkgever.

Toltunnelkaart

Als actief havenarbeider of vakman kan je ook gratis een toltunnelkaart aanvragen. Met deze kaart kan je tegen verminderd tarief door de Liefkenshoektunnel rijden (voor meer informatie, gelieve hier te klikken). Er zijn aparte tolbanen voorzien, zodat je steeds een vlotte doortocht hebt.

Hoe kan je deze kaart krijgen? Deze kaart vraag je aan aan de loketten van Cepa. De doorritten worden per maand verrekend via het loon dat Cepa uitbetaalt.