Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/extralegale-voordelen/eindejaarspremie/

Pagina afdrukken

Eindejaarspremie

Wie heeft er recht op een eindejaarspremie?

Je hebt recht op een eindejaarspremie als je op het ogenblik van de uitbetaling (op 10 december van het premiejaar):

 • In dienst bent;
 • Uit dienst bent, maar in de loop van het referentiejaar:
  • met wettelijk pensioen ging;
  • overleden bent;
  • overging naar de bijzondere regeling voor verminderd arbeidsgeschikten van 55 tot 65 jaar;
  • de erkenning om medische redenen geschorst of ingetrokken werd (na onderzoek door de       arbeidsgeneesheer);
  • toegelaten werd tot de regeling van tijdelijke afwezigheid;
  • Voor logistieke werknemers en vaklui: bij ontslag door de werkgever (uitgezonderd in geval van ontslag voor dringende reden)

Als je recht hebt op een eindejaarspremie, dan betaalt Cepa deze op 10 december van het premiejaar via een overschrijving op je financieel rekeningnummer.

Hoe berekent Cepa de eindejaarspremie?

De berekeningsmethode is vastgelegd in de Codex. Concreet vermenigvuldigt Cepa een dagelijkse premie met het aantal dagen dat je tijdens het referentiejaar recht gaf op de premie. De regels verschillen voor havenarbeiders, logistieke werknemers en voor de vaklui.