Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/dwingend-familiaal-verlof/

Pagina afdrukken

Dwingend familiaal verlof

Bij bepaalde niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenissen, die een dringende en noodzakelijke tussenkomst vereisen van de werknemer kan je aanspraak maken op een dag dwingend familiaal verlof. Deze dagen zijn normaal onbetaald, maar in de Antwerpse haven zijn de eerste twee dagen per kalenderjaar die je hiervoor opneemt, wel betaald.

Wie heeft recht op hoeveel dagen?

Je hebt recht op maximum 10 dagen verlof om dwingende familiale redenen per jaar.
Specifiek heb je recht hierop in geval van …

  • Een ongeval of ziekte van een afstammeling, van de echtgeno(o)t(e ) of van een andere persoon die bij het gezin behoort.
  • Een ongeval of ziekte van een alleenlevende vader, moeder of afstammeling.
  • Kinderen moeten opgevangen worden
  • Aanzienlijke materiële schade aan de woning, waaraan reparatie dringend noodzakelijk is
  • Administratieve formaliteiten die in geen geval buiten de werkdagen en -uren kunnen vervuld worden

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Hoe kan je je dagen dwingend familiaal verlof aanvragen?

Voor losse havenarbeiders verloopt een aanvraag voor verlof om dwingende familiale redenen via de Administratieve Commissie, welke al dan niet zijn goedkeuring zal geven. Bij goedkeuring registreert Cepa de dagen dwingend familiaal verlof.

Werk je in vast dienstverband, dan moet je afspreken met je werkgever die dit dan zal doorgeven aan Cepa.

Hoe gebeurt de betaling?

Voor de eerste twee dagen familiaal verlof van een vakantiejaar krijg je een vergoeding gelijk aan de vergoeding voor klein verlet. De overige acht dagen zijn onbetaald.

Opgelet: voor foremannen, assistent-chef-markeerders en conterbazen zijn er aparte regels voor de betaling. Voor meer informatie: klik hier.