Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/ziekte/

Pagina afdrukken

Ziekte

Ben je arbeidsongeschikt door een ziekte of privé-ongeval? Lees hieronder wat er bij komt kijken en wat je moet doen.

Arbeidsongeschikt. Wat nu?

1. Verwittig je werkgever

Verwittig zo snel mogelijk, liefst per telefoon, je werkgever van je arbeidsongeschiktheid.

Let op: Als losse havenarbeider moet je dit enkel doen als je aangeworven of doorbesteld bent!

2. Controleer je doktersattest

Nadat een arts oordeelt dat je niet aan de slag kan, ontvang je een doktersattest. Controleer of jouw doktersattest volledig is ingevuld. Bekijk hier welke gegevens er op een geldig doktersattest staan.

3. Verstuur je attest

Je verstuurt het doktersattest gemakkelijk via de eLoket-app. Bekijk de instructievideo hier of volg onderstaande stappen:

  • Ga naar ‘Verstuur jouw attest’.
  • Selecteer ‘Ziekte of ongeval’.
  • Neem een foto van het ziektebriefje.
  • Gegevens invullen en klaar!

Het attest gaat rechtstreeks naar afdeling Haven, en bij vaste medewerkers ook naar de werkgever.

Let op: Je bezorgt het doktersattest aan Cepa binnen de twee werkdagen vanaf aanvang van je arbeidsongeschiktheid. Als je je ziektebriefje niet op tijd verstuurt, kan het recht op ziektevergoedingen vervallen. Ook indien je hervalt of bij een verlenging van de periode arbeidsongeschiktheid, moet je het attest op tijd bezorgen.

4. Verwittig je ziekenfonds

Als losse havenarbeider breng je steeds het ziekenfonds op de hoogte van je ziekte. Hiervoor gebruik je het document ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, ook bekend als het document ‘Vertrouwelijk’, van je ziekenfonds. De arts vult dit document in bij aanvang van de ziekte, maar ook bij verlenging. Vervolgens bezorg je het document zo snel mogelijk aan je ziekenfonds.
Werk je in vast dienstverband, dan breng je het ziekenfonds enkel op de hoogte in volgende gevallen:

  • Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 14 kalenderdagen.
  • Als je nog geen maand in dienst bent.
  • Als je economisch werkloos bent tijdens een periode van ziekte.

5. Vul het inlichtingenblad in

Voor zowel losse als vaste havenarbeiders bezorgt het ziekenfonds je een inlichtingenblad (deel werknemer) na aangifte van de arbeidsongeschiktheid. Dit document vul je in en stuur je zo snel mogelijk terug. Cepa bezorgt het inlichtingenblad (deel werkgever) automatisch aan het ziekenfonds. Voor meer informatie over het inlichtingenblad, klik hier.

Let op: Als je in het ziekenhuis belandt, verwittig dan zo snel mogelijk de hospitalisatieverzekering via de Vanbreda-app, het webformulier op de Vanbreda-site of via 03 217 69 12.

Hoe gebeurt de betaling?

Afhankelijk van de ziekteperiode betaalt Cepa, in opdracht van de werkgevers, een gewaarborgd loon uit of betaalt het ziekenfonds een uitkering.

Voor losse havenarbeiders geldt onderstaande regeling:

Eerste maand ziekte Gewaarborgd maandloon van Cepa (= 25,88% bijpassing door Cepa)* Uitkering ziekenfonds
Volgende 11 maanden ziekte Bijpassing cao door Cepa (€ 27/werkdag)* Uitkering ziekenfonds

Voor vaste havenarbeiders geldt onderstaande regeling:

Eerste week ziekte Eerste week gewaarborgd weekloon door Cepa (= 100% van het brutoloon) Geen uitkering van het ziekenfonds
Tweede week ziekte Tweede week gewaarborgd weekloon door Cepa (= 85,88% van het brutoloon)* Geen uitkering van het ziekenfonds
Volgende 16 kalenderdagen ziekte Gewaarborgd maandloon door Cepa (= 25,88% bijpassing door Cepa)* Uitkering ziekenfonds
Daaropvolgende 11 maanden ziekte Bijpassing cao door Cepa (€ 17/werkdag voor logistieke medewerkers, € 22/werkdag voor vaklui en € 27/werkdag voor kaderpersoneel)* Uitkering ziekenfonds

* Dit is geen brutoloon, maar belastbaar loon. Hiervan wordt geen RSZ-bijdrage afgetrokken.

Voor vragen contacteer je Cepa via 03 221 97 77 of loketten@cepa.be

Weet dat er tijdens de periode van ziekte een controlearts kan en mag langskomen.
Klik hier voor meer informatie.