Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/ziekte/

Pagina afdrukken

Ziekte

Als een arts oordeelt dat je niet aan de slag kan wegens ziekte, dan kan je de nodige rust nemen om te herstellen.

Wat moet je doen als je ziek wordt?

Verwittig je werkgever.

Ten eerste moet je onmiddellijk, liefst telefonisch, je werkgever verwittigen van je werkonbekwaamheid.

Let op: Als losse havenarbeider moet je dit ook doen als je aangeworven of doorbesteld bent!

Verwittig Cepa.

Daarnaast moet je ook aangifte doen bij Cepa zelf en dit binnen de twee werkdagen vanaf aanvang van je werkonbekwaamheid.

Deze aangifte moet je altijd schriftelijk doen aan de hand van een attest dat je arts heeft ingevuld. Je kan hiervoor gebruik maken van de aangifteformulieren van Cepa. Deze kan je afhalen bij Cepa. Echter, Cepa aanvaardt ook een attest van de dokter of van de medische instelling als er bepaalde gegevens vermeld worden (klik hier om te weten welke gegevens).

Je mag het doktersattest op volgende manieren bezorgen:

  • Via Bpost (datumstempel van Bpost geldt als bewijs).
  • Via fax op het nummer: 03/ 221 98 61 (datum faxbericht geldt als bewijs).
  • Via e-mail op het e-mailadres: loketten@cepa.be (datum verzending e-mail geldt als bewijs).
  • Via overhandiging aan onze loketten (datum overhandiging geldt als bewijs).

Let op: Als je de termijn van twee werkdagen niet respecteert, kan het recht op ziektevergoedingen vervallen. Dezelfde verplichtingen gelden ook indien je hervalt of bij een verlenging van de werkonbekwaamheid.

Verwittig je ziekenfonds.

Tot slot moet je ook aangifte doen bij je ziekenfonds.

Losse havenarbeiders moeten steeds hun werkonbekwaamheid (naast Cepa) melden aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Hiervoor moet je het document ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ (ook bekend als het document ‘Vertrouwelijk’) van je ziekenfonds gebruiken. Dat laat je de behandelende arts invullen bij aanvang van de ziekte, maar ook bij verlenging. Vervolgens verzend je het binnen de twee dagen met de post naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. De datumstempel van Bpost geldt hierbij als bewijs.

Werk je in vast dienstverband, dan moet je de adviserend geneesheer van je ziekenfonds enkel op de hoogte brengen als de werkonbekwaamheid langer duurt dan veertien kalenderdagen of als je nog geen maand anciënniteit hebt of als je economisch werkloos bent tijdens een periode van ziekte.

Na aangifte van de werkonbekwaamheid zal je ziekenfonds je een inlichtingsblad toesturen dat je zo snel mogelijk moet invullen en terugsturen (voor meer informatie over dit inlichtingsblad: klik hier).

Let op:
Als je in het ziekenhuis belandt, verwittig dan zo vlug mogelijk de hospitalisatieverzekering.
T: 03/217 69 12
E: medilink@vanbreda.be

Hoe gebeurt de betaling?

Afhankelijk van de ziekteperiode betaalt Cepa, in opdracht van de werkgevers, een gewaarborgd loon uit of betaalt het ziekenfonds een uitkering.

Voor losse havenarbeiders geldt onderstaande regeling:

Eerste maand ziekte Gewaarborgd maandloon van Cepa (= bijpassing door Cepa) Uitkering ziekenfonds
Volgende 11 maanden ziekte Bijpassing cao door Cepa (27 EUR/werkdag) Uitkering ziekenfonds

Voor vaste havenarbeiders geldt onderstaande regeling:

Eerste week ziekte Eerste week gewaarborgd weekloon door Cepa Geen uitkering van het ziekenfonds
Tweede week ziekte Tweede week gewaarborgd weekloon door Cepa Geen uitkering van het ziekenfonds
Volgende 16 kalenderdagen ziekte Gewaarborgd maandloon door Cepa (= bijpassing door Cepa) Uitkering ziekenfonds
Daaropvolgende 11 maanden ziekte Bijpassing cao door Cepa (27€/werkdag voor havenarbeiders algemeen contingent, 17 € voor logistieke havenarbeiders en 22€ voor vaklui) Uitkering ziekenfonds

Voor info kan je terecht op Cepa:

Ziekte- en arbeidsongevallen
Brouwersvliet 33 (ingang via Adriaan Brouwerstraat 24)
2000 Antwerpen
T: 03/ 221 97 77
F: 03/ 221 98 61
E: loketten@Cepa.be

Weet dat er tijdens de periode van ziekte een controlearts kan en mag langskomen.
Klik hier voor meer informatie…