Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/betaald-educatief-verlof/

Pagina afdrukken

Betaald educatief verlof

Als je bepaalde opleidingen volgt, kan je recht hebben op betaald educatief verlof (BEV). Dit recht stelt je in staat bepaalde opleidingen te volgen met behoud van loon (weliswaar begrensd), betaald op het normale tijdstip.

Voltijdse werknemers hebben hier sowieso recht op, maar ook bepaalde deeltijdse werknemers kunnen hierop beroep doen. Je hebt recht op betaald educatief verlof, als je een erkende opleiding volgt die minimum 32 uur per schooljaar omvat.

Meer informatie over de voorwaarden voor en het aantal dagen educatief verlof, vind je door hier te klikken.

Wat moet je doen als je educatief verlof wil aanvragen?

Je moet hiervoor een dossier samenstellen met een aantal bewijsstukken en dit aan Cepa bezorgen. Wil je hierover meer concrete informatie, klik dan hier.

Als losse havenarbeider moet je je ook aanbieden bij Cepa met je werkboek. Je moet dit doen vóór de aanwervingszitting van de dag waarop je betaald educatief verlof wil nemen.

Werk je in vast dienstverband, dan neem je betaald educatief verlof op in overleg met je werkgever. Bij akkoord geeft jouw werkgever deze dagen BEV door aan Cepa. Een andere mogelijkheid is dat de werkgever je een schriftelijke toestemming voor de verlofdagen overhandigt (met handtekening en stempel van de firma). Die geef je vervolgens zelf af aan de loketten van Cepa.

Hoe gebeurt de betaling?

Je ontvangt hiervoor een vergoeding via Cepa (na de wekelijkse verloning). Deze vergoeding is wettelijk begrensd. Meer informatie  vind je door hier te klikken.