Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/wettelijke-vakantie/

Pagina afdrukken

Wettelijke vakantie

Hoeveel vakantiedagen heb je als havenarbeider?

Het aantal wettelijke vakantiedagen voor een bepaald vakantiejaar hangt af van je prestaties tijdens het jaar ervoor. Zo heb je recht op 20 wettelijke vakantiedagen als je het voorgaande dienstjaar volledig, fulltime hebt gewerkt.

Bijkomende vakantie kan je opbouwen door je anciënniteit (dit zijn de zogenaamde anciënniteitsdagen).

Het bijzonder ‘Vakantiefonds van de Belgische Zeehavens vzw’ staat in voor de berekening van het aantal wettelijke vakantiedagen van de havenarbeiders aan de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Oostende en Brussel.

Meer informatie over de berekeningswijze van de wettelijke vakantiedagen kan je ook terugvinden op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Ook in de FAQ’s kan je hierover meer informatie terugvinden.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Hoe kan je vakantie aanvragen?

Als losse havenarbeider kan je vakantie aanvragen via het elektronisch loket ‘MyCepa’ of via de loketten van afdeling haven van Cepa. Vakantieaanvragen via ‘MyCepa’ dienen te gebeuren ten laatste een half uur vóór de start van de aanwervingszitting van de betrokken dag. Aanvragen via de loketten (mits het voorleggen van het werkboek) vóór de aanwervingszitting van de dag waarop men vakantie wil nemen.

Om vakantie aan te vragen als vaste havenarbeider, logistieke werknemer of vakman moet je overleggen met je werkgever. In onderling overleg wordt dan vakantie vastgelegd. Jij of jouw werkgever geeft dit dan door aan Cepa.

Meer weten over de vakantieregeling, wat kan en niet? Ga naar de FAQ’s.

Waar kan je je resterende vakantiedagen opvolgen?

Via het elektronisch loket ‘MyCepa’ en de wekelijkse Cepa-mailing kan je de stand van jouw resterende vakantiedagen checken. Klik hier om je in te schrijven voor de Cepa-mailing.

Hoe gebeurt de betaling?

Voor wettelijke vakantiedagen ontvang je vakantiegeld. De vzw ‘Vakantiefonds van de Belgische Zeehavens’ betaalt het vakantiegeld uit tijdens de derde week van mei van het vakantiejaar. Meer informatie over de berekeningswijze van het vakantiegeld kan je ook terugvinden op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Voor anciënniteitsdagen is de vergoeding gelijk aan het feestdagloon op 1 januari van het vakantiejaar.

  • Losse havenarbeiders ontvangen de vergoeding via de uitbetalingsinstelling. De vergoeding bestaat uit een werkloosheidsuitkering aangevuld met een bijpassing.
  • Werk je in vast dienstverband dan ontvang je de vergoeding via Cepa (na de wekelijkse verloning).

Vakantiedagen kan je niet overdragen naar het volgende vakantiejaar. Dit geldt zowel voor je wettelijke als je anciënniteitsdagen.

 

Zorg ervoor dat je al je wettelijke vakantiedagen hebt opgenomen voor het einde van jaar. Doe je dit niet, dan kan de RVA mogelijke vergoedingen voor werkloosheid die ze aan jou heeft uitbetaald in een bepaald jaar, terugvorderen voor het aantal niet opgenomen vakantiedagen in datzelfde jaar.

 

Voor meer informatie over vakantie met bestaanszekerheid/met vrijstelling van stempelcontrole en de vergoeding hiervoor, klik hier.