Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/klein-verlet/

Pagina afdrukken

Klein verlet

Bij bepaalde familiale of burgerlijke verplichtingen heb je recht om afwezig te zijn op het werk met behoud van loon. De omstandigheden waarin klein verlet kan ingezet worden, zijn wettelijk vastgelegd.

Opgelet: Klein verlet is werkverlet. Als je bijvoorbeeld werkonbekwaam bent of in vakantie tijdens de periode die recht zou geven op klein verlet, dan vervalt het recht op klein verlet.

Wie heeft er recht op hoeveel dagen?

Het recht op klein verlet hangt nauw samen met de specifieke situatie waarin je je bevindt. In de Codex staan al deze specifieke situaties opgelijst. Echter, je vindt ook meer informatie door hier te klikken of op de FAQ’s.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Hoe kan je je dagen klein verlet aanvragen?

Als havenarbeider moet je je aanbieden bij Cepa met je werkboek en de nodige bewijsstukken (voor havenarbeiders in vast dienstverband kan ook de werkgever dit regelen). Dit mag zowel voor als na de aanwervingszitting van de dag(en) waarop je klein verlet wil nemen. Na een controle en goedkeuring van de nodige bewijzen registreert Cepa de dagen klein verlet. De bewijsstukken geven we terug mee aan de losse havenarbeiders die moet je bijhouden ter eventuele controle door de RVA..

Hoe gebeurt de betaling?

Voor losse havenarbeiders: je ontvangt een vergoeding via de uitbetalingsinstelling. De vergoeding bestaat uit een werkloosheidsuitkering aangevuld met een bijpassing uit het Fonds voor Bestaanszekerheid. De totale vergoeding stemt overeen met het feestdagloon op de betrokken dag.

Voor havenarbeiders in vast dienstverband: je ontvangt hiervoor een vergoeding via Cepa (na de wekelijkse verloning). De vergoeding stemt overeen met het feestdagloon op de betrokken dag.

Opgelet: voor foremannen, assistent-chef-markeerders en conterbazen zijn er aparte regels voor de betaling. Voor meer informatie: klik hier.