Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/arbeidsongeval/

Pagina afdrukken

Arbeidsongeval

De omschrijving van een arbeidsongeval lijkt simpel: een ongeval dat je oploopt door of tijdens je werk. Maar zo eenvoudig is het vaak niet. De verzekeraar van je werkgever (de werkgever waarvoor je op het moment van het ongeval werkte) zal het ongeval onderzoeken en het dan achteraf al dan niet kwalificeren als een arbeidsongeval.

Wat moet je doen als je een arbeidsongeval hebt?

Verwittig je werkgever en de rest wordt automatisch geregeld. Je werkgever zal na deze verwittiging een ongevalsaangifte opmaken en bezorgen aan haar arbeidsongevallenverzekering en aan Cepa. Cepa maakt na ontvangst van deze ongevalsaangifte een loonstaat op met je loongegevens en bezorgt deze aan de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever.

Hoe gebeurt de betaling?

Als de arbeidsongevallenverzekering oordeelt dat het inderdaad gaat over een arbeidsongeval, dan bezorgt ze nadien aan Cepa de nodige vergoedingsattesten. Cepa gaat dan over tot het betalen van het gewaarborgd loon. Bijkomend kan de verzekeraar ook zorgen voor een daguitkering.

Voor alle havenarbeiders, logistieke werknemers en vaklui geldt onderstaande regeling:

Eerste week van het ongeval Gewaarborgd weekloon door Cepa Geen uitkering van de verzekering
Volgende 23 dagen Gewaarborgd maandloon door Cepa (= bijpassing door Cepa) Daguitkering van de verzekering
Daaropvolgende 24 maanden Bijpassing cao door Cepa Daguitkering van de verzekering

Wat bij betwisting: is het een privé- of arbeidsongeval? Klik hier voor meer details…

Voor info kan je terecht op Cepa:

Ziekte- en arbeidsongevallen
Brouwersvliet 33 (ingang via Adriaan Brouwerstraat 24)
2000 Antwerpen
T: 03/ 221 97 77
F: 03/ 221 98 61
E: loketten@Cepa.be