Pagina URL: https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/verlof-en-afwezigheden/herverdelingsdagen/

Pagina afdrukken

Herverdelingsdagen

Hoeveel herverdelingsdagen heb je als havenarbeider?

Als havenarbeider, fruitsorteerder of vakman heb je recht op één herverdelingsdag (of kortweg HVD) per 25 gewerkte taken. Dit betekent dus bijkomende betaalde vakantie.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Hoe kan je herverdelingsdagen opnemen als losse havenarbeider?

Als losse havenarbeider kan je een HVD nemen via het elektronisch loket ‘MyCepa’ of via een kiosk van Cepa.

Herverdelingsdagen kan je plannen in de lopende maand en drie maanden in de toekomst. Herverdelingsdagen voor juli en augustus kan je ten vroegste plannen vanaf 1 juni. Let wel op voor volzette perioden (klik hier voor meer informatie).

Via ‘MyCepa’

Aanvragen via ‘MyCepa’ dienen te gebeuren ten laatste een half uur vóór de start van de aanwervingszitting van de betrokken dag. Een vignet met de goedgekeurde herverdelingsdag zal gedrukt worden bij jouw eerstvolgend kioskbezoek. Dit vignet dien je in jouw werkboek te kleven.

Via een kiosk

Als je een aanvraag wil doen aan één van de kiosken die verspreid staan in de haven, moet je dit doen met je erkenningskaart. Doe dit uiterlijk ten laatste een half uur vóór de start van de aanwervingszitting van de betrokken dag.

Hoe verloopt de aanvraag via een kiosk? Na het inscannen van je erkenningskaart, kan je kiezen voor de optie ‘herverdelingsdag’. Op een kalender kan je vervolgens zien welke dagen rood of groen kleuren:

  • Groen: op deze dag kan je nog een HVD plannen.
  • Rood: op deze dag kan je geen HVD meer plannen (mogelijke redenen: aanvraag te laat/reeds volzette periode/reeds andere prestatie).

Als bevestiging van de HVD die je nam, krijg je een sticker. Deze sticker kleef je in het werkboek op de achterkant van de maand die de genomen HVD voorafgaat.

Waar vind je de kiosken?

  • Cepa-gebouw (ingang Adriaan Brouwerstraat)
  • Kledijbedeling (K142)
  • SIWHA (K142 – inkomhal)
  • OCHA (K410 – inkomhal)

Hoe kan je herverdelingsdagen opnemen als vaste havenarbeider?

Je neemt je herverdelingsdagen op in overleg met de werkgever.

Hoe verloopt de aanvraag? Bij akkoord geeft jouw werkgever deze herverdelingsdagen door aan Cepa per fax, per e-mail of via het interne boekingssysteem. Je werkgever kan je ook een schriftelijke toestemming overhandigen (met handtekening en stempel van de firma) die je dan zelf aan de loketten van Cepa afgeeft.

Waar kan je het saldo van je herverdelingsdagen terugvinden?

Het saldo van je herverdelingsdagen vind je:

  • op ‘MyCepa’
  • op de maandelijkse loonafrekening.
  • op de wekelijkse Cepa-mailing (klik hier om je hierop in te schrijven)
  • aan de kiosken.

Weet wel dat het aantal herverdelingsdagen dat je mag opsparen beperkt is tot vijf. Verwerf je een zesde HVD dan moet je die inplannen in de maand die volgt op het verwerven van die zesde dag. De herverdelingsdagen kan je overdragen naar het volgende vakantiejaar. Je hebt recht op een nieuwe herverdelingsdag van zodra Cepa de 25ste gewerkte taak heeft uitbetaald (na de wekelijkse verloning). Meer informatie vind je terug in de Codex.

Hoe gebeurt de betaling?

Cepa betaalt de herverdelingsdagen uit (samen met de wekelijkse verloning). Het loon voor een HVD bestaat uit het basisloon van de dagshift waarop de HVD is verworven en de vaste premie van de beroepscategorie.